Blogok

Ha pénzügyi szakember akarsz lenni, tanulj meg zongorázni!

Mindannyian tudni szeretnénk. Mégpedig sokat. Miért? A legpragmatikusabb nézet szerint a tudás funkciója a környezethez való hatékony alkalmazkodás. Próbáljuk meg ezen szemszögből körüljárni egy picit a tudás morfológiáját!

Az elme ravatala – a nekrofil tudásmenedzsment

Zavar, hogy a Tudás tőlem függetlenül akar létezni és meghalni. Azt állítom, hogy megszerzem, magamévá teszem, elsajátítom, azaz tudok, és ez mérhetetlen büszkeséggel, elégtétellel tölt el. Hónapokat áldoztam arra, hogy birtokomba kerüljön az ebadta ismeret, méltán könyvelhetem el tehát sikernek az érzést, hogy az enyém, hozzám tartozik, részemmé vált. Döbbenten keresem a magaménak vallott gondolathalmazt. Régmúlt ismerősöm megszűnt létezni, s még csak nem is értesítettek haláláról. Számos hullát tudhatok magaménak: többször eltemettem már a nyakkendőkötést, a kreszt, idegen szavakat, az istenhitet, számtalan szagtalan elméleti modellt, arcokat, neveket, helyeket, érzéseket. Van amit csak megcsonkítottam, van amit exhumáltattam, van amit feltámasztottam. A legtöbb Tudásra rablással, klónozással, utánzással teszek szert, ezek a halvaszületett másolatok. Sokkal kisebb halmazt képeznek az általam teremtett lények, ezek mortalitási aránya is jóval alacsonyabb mutáns testvéreiknél. Többé nem akarok kaszás lenni!

Hogyan bánjunk a fogalmakkal? (2. rész: A fogalomdefiníció-frusztráció)

A legnehezebb feladatok közé tartozik egy adott fogalom meghatározása. Hogyan definiáljak valamit úgy, hogy

  1. ...ne ugyanabban a fogalomkörben mozogjak?,
  2. ...ne csak attribútumokkal meséljek róla?,
  3. ...kellőképpen legyek általános, de konkrét is?,
  4. ...egyszerű legyek, de ne semmitmondó?,
  5. ...élvezhető legyen az, amit mondok?

A mai este folyamán ismételten elcsattant a kérdés: "Mit értek fogalomtérképészet alatt?". Mélylevegőt vettem, majd hosszú mesébe kezdtem arról, hogy milyen jól használható cikkek, előadások, benyomások jegyzeteléséhez a fogalomtérképészet technikája. Képzeljünk el egy üres lapot, melyre adott téma kapcsán releváns fogalmakat dobálunk fel, majd bejelöljük az ezek közti kapcsolatokat. A lineáris jegyzeteléssel szemben a fogalomtérképészettel megvilágítjuk a különböző fogalmak közötti kapcsolatrendszert. Ideális lehet cikkek, előadások, könyvek jegyzeteléséhez, a kollaboratív munkában is hasznunkra lehet...
A reakció alapján nem voltam meggyőző. Nem tudom velején ragadni a fogalmat, érzem a lényegét, de nem tudom kimondani! Ismét erőt vett rajtam a jól ismert sikamlós érzés, beszéltem, csak beszéltem, és nem mondtam semmit.
Hasonló próbatétel egy Wikipédiás szócikk megírása. Nagyon nehéznek találom a feladatot: határozd meg, írd le, ragadd meg és tedd érthetővé a kiválasztott fogalmat! Hogyan, mi alapján?

Hogyan bánjunk a fogalmakkal? (1. rész)

"A fogalmakkal való játéknak pezsdítő hatása van. […] Egy szimbolikus rendszer használatának elsajátításával belső mentális világot hozunk létre önmagunkban" (Csíkszentmihályi Mihály)

Fattyú utód volna az e-learning 2.0?

Mi az e-learning 2.0? David Jennings szerint a megoldásszállítók és tanácsadók azon igyekezete, hogy távoltartsák magukat a hagyományos e-learning kudarcaitól. Tömören: a Web 2.0 és e-learning fattyú utóda.

Egyéni tanulmányi környezet (PLE)

A tanulóközpontú oktatási módszertanok a "kettő pont nullás forradalomnak" köszönhetően egyre nagyobb teret nyernek a formális, hagyományos szemléletek rovására. A nyílt, rugalmas PLE-k megjelenése komoly kihívást jelent az élő oktatás klónjaként működő zárt LMS rendszereknek. Elsősorban nem technológiai, hanem szemléletbeli újításról van szó.